Werkwijze

Beginfase
U kunt zich via de contactpagina aanmelden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan plannen we samen een telefonische afspraak in. Wilt u na dit gesprek advies en begeleiding van Praktijk Gezin & Zo dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Tijdens dit gesprek vertelt u over uw situatie of problemen. Ik ga u veel vragen stellen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen over de problemen die er zijn m.b.t de opvoeding, uw gezinssituatie en de mogelijke oorzaken of omstandigheden die de problemen versterken en/of in stand houden.

Pedagogisch advies plan
Op basis van alle verkregen informatie, wordt er vervolgens een pedagogisch adviesplan opgesteld. Praktijk Gezin & Zo werkt graag systeemgericht. De geboden hulp is niet alleen voor ouder en kind, maar waar nodig, betrek ik ook broertjes & zusjes, oma’s & opa’s, school, artsen, instellingen e.d.  Als het pedagogische plan is afgerond en door u helemaal is goedgekeurd, kan er gestart worden met de hulpverlening.

Evaluatie
Na elk contact, vindt er een korte evaluatie plaats. Daarnaast wordt een traject periodiek geëvalueerd. We kijken samen of we nog op de goede weg zitten om de doelen te bereiken die gesteld zijn. Indien nodig passen we ze aan. Aan het einde van een traject vindt er een eindevaluatie plaats. Ook worden er follow-up afspraken gemaakt.

Doorverwijzing
Als uit de evaluaties blijkt dat er nog sprake is van een (resterende) hulpvraag, dan zoeken we samen verder naar zo goed mogelijke andere passende hulp.