Missie & Visie

Praktijk Gezin & Zo ondersteunt ouders en kinderen in de gezinsdynamiek zodat ieder gezinslid zich gehoord en gezien voelt en zich goed ontwikkelt. Persoonlijke aandacht, vertrouwen, bereikbaarheid en transparantie vormen de basis van de hulpverlening aan ieder gezin.
Mijn Missie is dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen op een veilige manier.
Ik doe dit door de meest geschikte hulp te bieden aan het gezinssysteem en door samen te werken met belangrijke instanties, zoals scholen en andere zorgprofessionals.
Samen werken we aan doelen om een verandering in het gedrag en ontwikkeling te bereiken.
Mijn doel is om door (kortdurende) hulp, ouders, kinderen en jongeren te helpen bij de opvoeding zodat er thuis minder strijd is en het weer gezellig wordt.  Ik vind het belangrijk om ouders, kinderen en jongeren in hun eigen kracht te zetten. Het vertrouwen in zichzelf (terug) te vinden en zichzelf weer goed te voelen. Dat opvoeden weer probleemloos wordt en leuk is. Dat ouders, kinderen en jongeren gelukkig zijn.Foto door Dim Hou van Unsplash