Kwaliteisbewaking

Praktijk Gezin & Zo is aangesloten bij zzp'er in de zorg www.zzp-erindezorg.nl
De praktijk voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving van de Wtza (Wet op de Toegang van Zorgaanbieders. https://www.wtza.nl.) Klachtenregeling en een kwaliteitssysteem zijn hier onderdeel van. Ik sta ingeschreven in het register van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). https://www.skjeugd.nl
Lidmaatschap en registraties zijn een waarborg voor het bewaken van deskundigheid en kwaliteit. 
Regelmatig voer ik behandelevaluaties uit en heb ik intercollegiale consultatie, supervisie en leertherapie om de kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen. Daarnaast heeft mijn praktijk een gecertificeerd Kwaliteitssysteem: Het KIWA Keurmerk voor de Zorg. Als professional voldoe ik daarmee aan strenge registratie- en onderhoudseisen.

Klachten
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat graag van u. In een gesprek kunnen we dan samen naar een oplossing zoeken.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris die u verder kan helpen. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
U kunt contact opnemen met mijn beroepsvereniging SKJ https://tuchtrecht.skjeugd.nl